NR 1616/6682/OGS

Sprzedaż

Działka budowlana o pow. 1788 m2

Nikielkowo, ul. Bazyliowa

 • Przeznaczenie działki: Budowlana
 • MPZP: Tak
 • WZ: Nie
 • Media: Tak

110 000 PLN

61,52 PLN / m2

1788 m2

Opis oferty

Działka o numerze 167/107, o pow. 1788 m2, znajdująca się w Nikielkowie przy ul. Bazyliowej. Objęta planem zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

LOKALIZACJA
Nikielkowo to spokojna miejscowość położona zaledwie 12 km od centrum miasta, oferująca bliskość natury i komfortowe warunki życia. W Nikielkowie znajdują sie m.in. sklepy i tereny rekreacyjne. Atutem wsi jest również dogodne połączenie komunikacyjne z Olsztynem - zarówno autobusem, jak i koleją. To idealne miejsce dla osób ceniących ciszę i bliskość natury, a jednocześnie chcących korzystać z atutów dużego miasta.

DZIAŁKA
Oferta dotyczy działki nr 167/107, o pow. 1788 m2, o kształcie prostokąta. W sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna, malownicza i cicha okolica. Obok działek otwarta przestrzeń.
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (symbol 113MN). Poniżej oferty opis warunków zabudowy terenu.

MEDIA
Przy działkach w drodze prąd oraz gaz.
Woda - ok. 50 m od granicy działki.
Kanalizacja - brak.
Telekomunikacja - w drodze ok. 125 m od działki.

DOJAZD:
Drogą gminną - częściowo drogą asfaltową, ok. 140 m drogą utwardzoną. Możliwy dojazd autobusami MPK linie 114, 304, oraz pociągiem.

ZAPISY Z PLANU
1) Podstawowe przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) Uzupełniające przeznaczenie terenów funkcjonalnych – zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa, altany, wiaty;
5) Ustala się na terenach funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolem 113MN strefę ograniczonego zagospodarowania dla istniejących linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w ustaleniach dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
6) Zachowuje się istniejące nieruchome zabytki archeologiczne podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych zlokalizowane na obszarach oznaczonych w planie symbolami 18MN, 113MN;
7) Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową towarzyszącą;
8) Dopuszcza się przeprowadzenie robót budowlanych w ramach istniejącej zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
9) W ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 4MN, od 6MN do 129MN w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizację na jednej działce:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego;
b) jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo-garażowego lub jednego budynku garażowego;
c) wiat i altan.
10) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) budynki mieszkalne nowoprojektowane realizować jako wolnostojące lub zespolone z innymi budynkami;
b) budynek gospodarczy lub garażowy lub gospodarczo-garażowy realizować jako wolnostojący lub zespolony z budynkiem jednorodzinnym;
c) wiaty i altany realizować jako wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego;
- dopuszcza się dobudowanie do budynku mieszkalnego wyłącznie jednej wiaty;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – kształtowane zgodnie z rysunkiem planu;
11) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego:
a) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki;
b) Minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01 (1%);
c) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,25 (25%);
d) Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01;
e) Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,75.
12) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków mieszkalnych:
a) Wysokość zabudowy:
- wysokość budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) – nie wyżej jednak niż 10,0 m;
b) Dopuszcza się wykonanie kondygnacji podziemnej w budynku mieszkalnym,
c) Dopuszcza się lokalizację garażu lub miejsc parkingowych na kondygnacji podziemnej;
d) Usytuowanie kalenic głównych budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem działek narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
e) Dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką, gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha w dachach budynków dopuszcza się realizację lukarn i okien połaciowych;
f) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
13) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynku gospodarczego, gospodarczo-garażowego, garażowego:
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej jednak niż 7,0 m;
b) Usytuowanie kalenic budynków prostopadle lub równolegle do granicy działki, za wyjątkiem działek narożnych, dla których nie ustala się usytuowania głównych kalenic budynków;
c) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º; kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha;
d) W elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak: cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, w kolorystyce barw stonowanych;
14) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, altany:
a) Wysokość zabudowy maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna – nie wyżej jednak niż 6,0 m;
b) Dachy pochyłe jedno, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką lub gontem w odcieniach koloru czerwonego, szarego lub brązowego, światło przepuszczalnym poliwęglanem lub materiałami pochodzenia naturalnego m.in.: łupek kamienny, strzecha;
15) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1200 m².
16) Ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych – nie wyżej niż 10,0 m.

POŚREDNIK
Mikołaj Matejko
tel. 518 266 096
email: mikolaj@newhouse.co

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Informacje podstawowe

 • Cena:110 000 PLN
 • Cena za m2:61,52 PLN
 • Powierzchnia działki:1 788 m2
 • Ukształtowanie działki:Zróżnicowana
 • Kształt działki:Prostokąt
 • Przeznaczenie działki:Budowlana
 • Prąd:W drodze
 • Gaz:W drodze
 • Ujęcie wody:Miejska na działce
 • Rodzaj kanalizacji:Brak
 • Numer oferty:1616/6682/OGS

Lokalizacja

Nikielkowo, ul. Bazyliowa

Dane szczegółowe

 • Ogrodzenie:Brak
 • Plan miejscowy:Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Dostępne w okolicy:Jezioro, Las, Żłobek, Kościół, Sklep, Rzeka, Plac zabaw
 • Droga dojazdowa:Asfaltowa
 • Komunikacja:Autobus, Kolej
Mikołaj Matejko

Mikołaj Matejko

Doradca ds. nieruchomości

Zadaj pytanie / zaproponuj cenę

  Podobne oferty