Co powinien zawierać projekt budowlany
Informacje

4 min. czytania

Co powinien zawierać projekt budowlany?

W 2020 roku zmianie uległy przepisy dotyczące projektu budowlanego. W wielu poradnikach wciąż można jednak znaleźć już nieaktualne informacje o tym dokumencie. W najbliższym czasie planujesz ubiegać się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego? Dowiedz się, jak powinien wyglądać projekt budowlany.

Co to jest projekt budowlany?

Budowa domu jest poprzedzona szeregiem formalności – inwestor musi uzyskać m.in. pozwolenie na budowę. Aby urzędnik mógł je wydać, musi zapoznać się z dokumentacją. Gdzie w tej procedurze miejsce na projekt budowlany i co to jest projekt budowlany? To jeden z najważniejszych załączników, które inwestor musi dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu. Bez niego wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wynika, że zakres projektu budowlanego uwzględnia:

 • stopień skomplikowania robót budowlanych;
 • specyfikę i charakter obiektu budowlanego;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej;
 • niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami – dotyczy to wyłącznie niektórych budynków.

Jak powinien wyglądać projekt budowlany?

Projekt budowlany może mieć formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Inwestorzy nie mają jednak pełnej swobody w przygotowaniu tego dokumentu – przepisy wskazują, jak powinien wyglądać projekt budowlany. Jak wygląda projekt budowlany? W zależności od formy wymagania są następujące:

 • projekt budowlany w formie papierowej – oprawia się do formatu A4; dotyczy to jednak tylko niektórych elementów projektu, np. projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
 • projekt budowlany w formie elektronicznej – strona tytułowa, spis treści i załączników oraz część opisowa i rysunkowa muszą zostać sporządzone w formacie PDF; rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy sporządzić w postaci wektorowej.

Formalności związane z budową domu czekają inwestora nie tylko w początkowej fazie procesu inwestycyjnego, ale również po zakończeniu robót. Dowiedz się, jak wygląda odbiór domu krok po kroku – na co się przygotować i jakie dokumenty skompletować.

projekt budowlanyCo musi zawierać projekt budowlany?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego precyzuje, że projekt budowlany składa się z trzech części – są to:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 2. Projekt architektoniczno-budowlany
 3. Projekt techniczny

Co wchodzi w skład projektu budowlanego? Jedną z jego części jest projekt zagospodarowania działki lub terenu. Znajdują się w nim informacje m.in. o sposobie dostępu do drogi publicznej oraz ukształtowaniu terenu i układzie zieleni. Opracowanie zawiera też dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu i warunkach ochrony przeciwpożarowej oraz dane o obszarze oddziaływania działki.

Projekt architektoniczno-budowlany, który również jest częścią projektu budowlanego, składa się z dwóch części – są to:

 • część opisowa – zawiera informacje m.in. o rodzaju i kategorii obiektu budowlanego oraz wskazuje jego charakterystyczne parametry, np. kubaturę i liczbę kondygnacji;
 • część rysunkowa – znajdują się tu choćby widoki elewacji i dachu oraz rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów.

Co musi zawierać projekt budowlany? Obowiązkowy – chociaż nie podczas ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę domu – jest też projekt techniczny. Podobnie jak projekt architektoniczno-budowlany składa się on z dwóch części – opisowej i rysunkowej. Część opisowa obejmuje m.in. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych i wyposażenie instalacyjne (ogrzewanie, chłodzenie, klimatyzacja).

Jak długo ważny jest projekt budowlany?

Przygotowanie projektu budowlanego nie jest jedynie formalnością – zajmuje sporo czasu. Naturalnym pytaniem wydaje się zatem, jak długo jest ważny projekt budowlany? Aż do momentu, gdy zmienią się przepisy. W praktyce konieczne jest monitorowanie zmian w prawie budowlanym, a to – podobnie jak stworzenie projektu budowlanego – zadanie dla eksperta.