Jak sprawdzić rodzaj działki
Działki Informacje

7 min. czytania

Jak sprawdzić rodzaj działki

Jeżeli masz w planach zakup działki, to w pierwszej kolejności powinieneś zapoznać się z ich rodzajami. Nie tylko na działce budowlanej będziesz mógł zbudować dom jednorodzinny – czasem będzie to możliwe też na działce siedliskowej. Poznaj rodzaje działek i zobacz, jak sprawdzić, czy działka jest budowlana.

Rodzaje działek – oznaczenia

Działka działce nierówna – każda ma swoją specyfikę. Do podstawowych rodzajów działek zalicza się: działki budowlane, działki rolne, działki siedliskowe, działki rekreacyjne, działki inwestycyjne i działki leśne.

Działki budowlane

Jak sama nazwa wskazuje, działki budowlane to działki, na których możliwa jest budowa domu. Definicja działki budowlanej znajduje się w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla tego rodzaju działek charakterystyczne są m.in.: wielkość i cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, które pozwalają korzystać ze wzniesionych na niej budynków.

Oznaczenia gruntów w ewidencji – rodzaje działek budowlanych (oznaczone symbolem „B”):

 • tereny mieszkaniowe – B,
 • tereny przemysłowe – Ba,
 • inne tereny zabudowane – Bi,
 • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp,
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki budowlane mogą być oznaczone symbolem MN – w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub symbolem MW – gdy teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działki rolne

Grunty rolne mają to do siebie, że są tanie. To z kolei powoduje, że inwestorzy często zastanawiają się, czy mogą je kupić, a następnie postawić na nich np. dom jednorodzinny. W praktyce jest to niemal niemożliwe – sprzedaż działek rolnych osobom, które nie są rolnikami, podlega ograniczeniom.

Definicja działki rolnej znajduje się w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – przez grunty rolne należy rozumieć grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Z kolei oznaczenia gruntów w ewidencji są następujące:

 • grunty orne – R,
 • sady – S,
 • łąki trwałe – Ł,
 • pastwiska trwałe – Ps,
 • grunty rolne zabudowane – Br,
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr,
 • grunty pod stawami – Wsr,
 • grunty pod rowami – W,
 • nieużytki – N.

Inne oznaczenia gruntów można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Symbolem R oznacza się tereny rolnicze. Stosowane są także oznaczenia RM i RU, które oznaczają odpowiednio tereny zabudowy zagrodowej i tereny obsługi produkcji rolniczej.

Działki siedliskowe

Wśród inwestorów prywatnych dużym zainteresowaniem cieszą się też działki siedliskowe (działki zagrodowe). Powodem jest ich cena oraz położenie – często znajdują się one na skraju lasu czy w niewielkiej odległości od jeziora. Czasem warunki i otoczenie takiej działki powodują, że można ją określić mianem „ekodziałka”. Jednak analogicznie jak w przypadku działek rolniczych ich zabudowa będzie możliwa tylko w niektórych sytuacjach.

Czym są działki siedliskowe? To działki, na których można zbudować budynki niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego (np. stodoły) oraz dom dla rolnika i jego rodziny. Aby jednak na działce siedliskowej możliwe było wybudowanie domu, konieczne jest spełnienie określonych wymagań:

 • wielkość działki nie powinna być mniejsza niż ta, która została określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • jeżeli nie ma miejscowego planu, to działka siedliskowa musi być m.in. uzbrojona – wyjątkiem jest sytuacja, gdy wielkość działki siedliskowej przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie.

Rozważasz zakup działki siedliskowej pod budowę domu? Pamiętaj, że czeka Cię procedura jej odrolnienia. W pierwszej kolejności powinieneś przekalkulować koszty i sprawdzić, czy zakup takiej działki będzie ekonomicznie uzasadniony.

Działki rekreacyjne

W aktualnie obowiązujących ustawach brakuje definicji działki rekreacyjnej. Jak jednak wskazuje nazwa takich działek, są to parcele przeznaczone pod budownictwo rekreacyjne. Będą to m.in. domki letniskowe czy altany. Jeżeli interesuje Cię działka rekreacyjna, możesz kupić:

 • działkę w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – wówczas jednak musisz liczyć się z wieloma ograniczeniami, które dotyczą także budowy i wykorzystania domu letniskowego,
 • działkę pod zabudowę mieszkalno-rekreacyjną i następnie samodzielnie zbudować domek letniskowy, z którego będziesz korzystał w ciepłe miesiące.

Z reguły działkami rekreacyjnymi zainteresowane są osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych, które nie mają do swojej dyspozycji ogródka. Wiele z takich działek położonych jest na malowniczych terenach – można spotkać działki np. w pobliżu lasu czy jeziora.

Oznaczenia tych gruntów w ewidencji to: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Działki inwestycyjne

Działki mogą być zabudowane budynkami spełniającymi różne funkcje. Na działkach inwestycyjnych powstają obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Do takich nieruchomości zalicza się np. fabryki, hale produkcyjne, magazyny czy centra logistyczne.

Oznaczenia gruntów w ewidencji – grunty inwestycyjne:

 • tereny przemysłowe – Ba,
 • inne tereny zabudowane – Bi,
 • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.

Ze względu na hałas oraz natężenie ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych działki inwestycyjne z reguły znajdują się poza centrum miasta.

Działki leśne

Ustawa o lasach precyzuje, co należy rozumieć poprzez określenie „las”. W rozumieniu tej ustawy jest to grunt:

 • charakteryzujący się zwartą powierzchnią co najmniej 0,10 ha, który jest pokryty roślinnością leśną, przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków,
 • związany z gospodarką leśną – znajdują się na nim obiekty niezbędne dla potrzeb gospodarki leśnej.

Oznaczenia gruntów stosowane w ewidencji to: lasy – Ls i grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz.

Jak sprawdzić rodzaj działki?

W związku ze swoimi planami poszukujesz odpowiedniej działki pod budowę domu jednorodzinnego? Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy działka jest budowlana. Upewnienie się, że na danej parceli będziesz mógł wybudować nieruchomość mieszkalną, jest priorytetem.

Aby sprawdzić przeznaczenie działki i zyskać pewność, że będzie można na niej zbudować dom, należy otworzyć:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy – to właśnie w nim sprawdzisz, czy dana działka jest działką budowlaną,
 • warunki zabudowy – to dokumenty wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sytuacji, gdy nie ma miejscowego planu.

Z miejscowego planu zagospodarowania dowiesz się dużo więcej niż tylko tego, czy działka jest budowlana. Znajdziesz tam również informację o tym, jaka jej część może zostać zabudowana i jaki rodzaj zabudowy został przewidziany na danej działce. Nie zawsze możliwe będzie wybudowanie domu jednorodzinnego – niektóre działki przeznaczone są pod zabudowę szeregową czy bliźniaczą.

Oznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • budownictwo jednorodzinne – MN,
 • budownictwo wielorodzinne – MW,
 • zabudowa usługowa – U,
 • tereny sportu i rekreacji – US
 • obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 mkw. – UC,
 • tereny rolnicze – R,
 • tereny obsługi produkcji rolnej – RU,
 • tereny zabudowy zagrodowej – RM,
 • lasy – ZL,
 • tereny ogródków działkowych – ZD,
 • obszary zagrożone powodzią – ZZ,
 • tereny dróg publicznych – KD
 • tereny dróg wewnętrznych – KDW.

Gdzie sprawdzić rodzaj działki?

Jeżeli znasz rodzaje działek gruntowych i orientujesz się w oznaczeniach gruntów w ewidencji, to pozostaje jeszcze pytanie, gdzie sprawdzić, czy działka jest budowlana – czyli gdzie znajdziesz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy? To, czy dana gmina nim dysponuje, nie jest oczywiste. Jeżeli jednak miejscowy plan powstał, to możesz zapoznać się z nim na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta – za dostęp do miejscowego planu nie będziesz musiał płacić,
 • elektronicznie przez stronę internetową urzędu – w ten sposób także możesz zapoznać się z treścią miejscowego planu,
 • elektronicznie korzystając z komercyjnych wyszukiwarek – po uregulowaniu opłaty otrzymasz dostęp do interesujących Cię informacji.

Jeżeli nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będziesz musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Wniosek składasz do urzędu gminy lub miasta. W odpowiedzi otrzymasz dokument, w którym znajdziesz szczegółową informację o przeznaczeniu interesującej Cię działki.