Odbiór domu krok po kroku, co jest niezbędne przy odbiorze domu
Domy

3 min. czytania

Odbiór domu krok po kroku, co jest niezbędne przy odbiorze domu?

Zakończenie robót na placu budowy to moment, na który inwestorzy czekają z niecierpliwością. Ale nie jest to równoznaczne z rozpoczęciem użytkowania budynku – konieczny jest jeszcze odbiór domu. Jak się do niego przygotować?

Jak wygląda odbiór domu?

Odbiór domu może kojarzyć się z inspekcją urzędników, którzy sprawdzają, czy poszczególne prace zostały prawidłowo wykonane. Tymczasem kontrole na już uporządkowanym placu budowy zdarzają się rzadko, a sam odbiór domu wygląda inaczej – inwestor zawiadamia powiatowy nadzór budowlany o zakończeniu budowy.

Jak wygląda odbiór domu? Odbiór domu krok po kroku:

 1. Zakończenie prac na placu budowy. Końcowy odbiór domu jednorodzinnego nie jest możliwy w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
 2. Skompletowanie wymaganych dokumentów i dostarczenie ich do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
 3. Sprawdzenie dokumentów przez urzędników. Może mieć miejsce kontrola na placu budowy, ale nie jest to regułą.
 4. Wydanie inwestorowi zgody na użytkowanie wybudowanego domu. Wówczas też budynek może zostać zamieszkany.

Dopiero planujesz budowę domu jednorodzinnego? Odbiór to końcowy etap inwestycji – zacznij od początku i dowiedz się, co powinien zawierać projekt budowlany.

Co potrzebne do odbioru domu?

Odbiór domu jednorodzinnego wymaga złożenia niezbędnych dokumentów. Ale nie można tego zrobić w dowolnym momencie. Co musi być zrobione do odbioru domu? Mówiąc ogólnie, prace budowlane muszą zostać zakończone, a plac budowy doprowadzony do odpowiedniego stanu. Inwestor musi zatem w pierwszej kolejności uzyskać m.in. potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

Ile trwa odbiór domu? Po wykonaniu niezbędnych robót i złożeniu dokumentów przez inwestora urzędnicy mają 21 dni na dokonanie czynności. Po upływie wskazanego okresu inwestor uzyskuje tzw. milczącą zgodę na użytkowanie budynku.

Odbiór domu krok po kroku

Jakie dokumenty do odbioru domu?

Zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, jak i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć wymagane załączniki. Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu? Ich kompletna lista znajduje się w art. 57 ustawy Prawo budowlane. Niekiedy wymagane są oryginały, a w przypadku niektórych dokumentów wystarczą kopie.

Dokumenty do odbioru domu – lista:

 • oryginał dziennika budowy;
 • projekt techniczny;
 • oświadczenie kierownika budowy – dotyczy ono m.in. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 • protokoły badań i sprawdzeń – przykładowo instalacji;
 • dokumentacja geodezyjna;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej.

Gdzie zgłosić odbiór domu?

Do odbioru budynków uprawnione są zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. Gdzie zgłosić odbiór domu? Kluczowe jest to, kto – starostwo czy urząd wojewódzki – wydał pozwolenie na budowę. Jeżeli było to starostwo, to odbioru powinien dokonać powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Komplet dokumentów można złożyć:

 • osobiście;
 • przez pełnomocnika;
 • przez internet (korzystając z portalu e-Budownictwo).

Ile kosztuje odbiór domu?

Każdy inwestor wie, że budowa domu wiąże się z wieloma wydatkami. Czy dodatkowe koszty pojawiają się również podczas odbioru domu? To pytanie sprowadza się do innego: ile kosztuje odbiór domu jednorodzinnego? Odbiór domu nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych. Jednak inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że zapłacą m.in. za odbiór instalacji gazowej.