Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza
Kredyt hipoteczny

8 min. czytania

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – jak otrzymać kredyt w 2022 roku?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie przekreśla możliwości ubiegania się o kredyt na zakup mieszkania. Jeżeli źródłem Twoich dochodów jest własna firma, musisz jednak przygotować się na to, że bank wnikliwie prześwietli Twoją sytuację finansową. Dowiedz się, jak starać się o kredyt hipoteczny na działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza a kredyt mieszkaniowy – jakie warunki trzeba spełnić?

Kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej jest jak najbardziej możliwy, przy czym trzeba pamiętać o warunkach stawianych przez banki. Ponieważ kredyty dla przedsiębiorców są uznawane za obciążone większym ryzykiem niż dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę, to lista wymagań jest długa. Jakie warunki musisz spełnić, aby bank zgodził się na uruchomienie kredytu?

Działalność gospodarcza a kredyt mieszkaniowy – podstawowe warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt na zakup nieruchomości:

 • brak opóźnień w regulowaniu podatków i składek ZUS – standardem jest, że banki wymagają zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na rzecz ZUS oraz zaświadczenia o braku zaległości w urzędzie skarbowym,
 • posiadanie zdolności kredytowej – istotne są zarówno forma działalności (spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza), jak i wysokość miesięcznych dochodów,
 • posiadanie wymaganego wkładu własnego – aktualnie jest to 20 proc., przy czym banki są w stanie zaakceptować również niższy wkład własny (w wysokości 10 proc.), gdy klient wykupi ubezpieczenie.

Kredyt na mieszkanie a działalność gospodarcza – czy branża ma znaczenie?

Bank będzie zainteresowany tym, w jakiej branży prowadzona jest działalność gospodarcza. Kredyt hipoteczny nie jest dostępny dla przedsiębiorców z branż znajdujących się na tzw. czarnej liście. O jakich sektorach gospodarki mowa?

Wśród dziedzin, które banki od zawsze traktują z dużą rezerwą, znajdują się m.in. branża paliwowa, tytoniowa i przemysł zbrojeniowy. Lockdown sprawił, że katalog ten znacznie się wydłużył – na liście znalazły się branże, które szczególnie mocno odczuły wprowadzone ograniczenia. Należą do nich:

 • branża hotelarska,
 • branża turystyczna,
 • branża beauty,
 • branża rozrywkowa,
 • branża fitness.

Z powodzeniem prowadzisz firmę w jednej z wymienionych branż? Niestety, Twój wniosek najpewniej zostanie rozpatrzony negatywnie. Może się tak zdarzyć nawet wówczas, gdy nie masz zaległych należności publicznoprawnych i uzyskujesz wysokie dochody.

Jak długo trzeba prowadzić firmę, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki, aby otrzymać kredyt na mieszkanie, prowadząc firmę? Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez pewien czas – nie otrzymasz kredytu, jeżeli jako przedsiębiorca jesteś obecny na rynku od niedawna. Najczęściej za minimalny okres prowadzenia działalności banki przyjmują 12 lub 24 miesiące. Przykładowo:

 • 12 miesięcy prowadzenia działalności wymagają m.in. Alior Bank, Millennium Bank, Bank Pekao czy mBank,
 • bardziej rygorystyczne wymagania ma m.in. ING Bank Śląski – 24 miesiące prowadzenia działalności.

Od powyższej zasady zdarzają się jednak wyjątki. Niektóre banki do wspomnianego okresu mogą zaliczyć czas na etacie, jeżeli przedsiębiorca współpracuje z dotychczasowym pracodawcą.

Jak długo trzeba prowadzić firmę, aby otrzymać kredyt hipoteczny

Działalność gospodarcza a kredyt na mieszkanie w EUR lub USD – czy to możliwe?

Ze względu na ryzyko kursowe, aktualnie kredyty hipoteczne w walutach obcych są udzielane wyłącznie osobom uzyskującym dochód w takich walutach. Inaczej mówiąc: gdy źródłem Twoich dochodów jest jednoosobowa działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny ma zostać udzielony np. w euro, to musisz zarabiać również w euro. Taki kredyt nie zawsze będzie jednak dostępny dla właściciela firmy.

Alior Bank podaje na swojej stronie internetowej, że ma w ofercie kredyty hipoteczne w walutach obcych – EUR i USD. Jednocześnie bank informuje, że akceptuje dochody uzyskiwane za granicą, jednak nie mogą one pochodzić z własnej działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny – jakie dokumenty?

Aby sprawdzić Twoją sytuację finansową, bank będzie wymagał od Ciebie dostarczenia dokumentacji. Poza wspomnianymi już zaświadczeniami o braku zaległości w ZUS i US, mowa też o innych dokumentach. Ich lista jest uzależniona od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania.

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny – księga przychodów i rozchodów ✓PIT 36 lub PIT 36L za rok ubiegły

✓KPiR za ubiegły rok lub za bieżące miesiące

✓Ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za rok ubiegły lub bieżący

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ✓PIT 28 za rok ubiegły

✓Ewidencja przychodów z bieżącego roku – gdy działalność jest prowadzona krócej niż 12 miesięcy

Działalność gospodarcza a kredyt hipoteczny – karta podatkowa ✓Decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego

 

Dokumentacja prezentująca sytuację finansową Twojej firmy to naturalnie nie wszystkie załączniki, jakie trzeba złożyć wraz ze wnioskiem. Starając się o kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej, musisz przedstawić też informacje o wartości nieruchomości.

Interesuje Cię kredyt na zakup działki i budowę domu jednorodzinnego? To przypadek bardziej skomplikowany niż zakup mieszkania – w momencie rozpoczęcia prac budowlanych trudno oszacować dokładną wartość nieruchomości. Stąd też istotna będzie nie tylko realna wartość działki (wskazuje ją rzeczoznawca), ale również ceny materiałów budowlanych i standard wykończenia wnętrz.

Kredyt na mieszkanie działalność gospodarcza – lista dokumentów. Chociaż wykaz dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu można znaleźć w regulaminie udzielania kredytów i pożyczek, to nie można wykluczyć, że bank będzie prosił o dostarczenie dodatkowych załączników.

Zdolność kredytowa na działalności gospodarczej – jakie czynniki na nią wpływają?

W oczach analityków zatrudnionych przez bank wiarygodność finansowa przedsiębiorcy nie zależy wyłącznie od wysokości uzyskiwanego przez niego dochodu, ale również od jego stabilności. Jak jest wyliczana zdolność kredytowa na działalności gospodarczej? Aby bank mógł dokonać wyliczeń, każdy przedsiębiorca musi przedstawić:

 • dokumenty obrazujące wpływy do firmy – najlepiej, aby uzyskiwany co miesiąc dochód był zbliżony lub rósł,
 • informacje o wydatkach – w przypadku działalności gospodarczej stałym kosztem są np. składki ZUS, do tego może dojść np. rata kredytu obrotowego,
 • informacje o liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu – ma to wpływ na wysokość dochodu, który pozostaje do dyspozycji.

Bank bardzo dokładnie sprawdza też historię kredytową. Sprawdzenie polega na skierowaniu zapytań do baz gromadzących informacje o zadłużeniu. Nieterminowe spłaty zobowiązań niekorzystnie wpłyną na zdolność kredytową na działalności gospodarczej. Na zdolność kredytową wpływ mają też pozornie nieistotne czynniki – mowa choćby o wieku, wykształceniu czy preferowanym rodzaju rat (stałe, malejące).

Zdolność kredytowa a działalność gospodarcza – jak ją wyliczyć?

Lista czynników uwzględnianych podczas wyliczania zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest długa. Dodatkowo każdy bank realizuje własną politykę w zakresie hierarchizacji tych informacji. W rezultacie różnice w zdolności kredytowej w różnych bankach mogą być spore. Stąd też dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z doradcą finansowym specjalizującym się w kredytach hipotecznych, który pomoże oszacować zdolność kredytową. Nie jest to jednak jedyny sposób na poznanie sumy, o jaką można się ubiegać, wnioskując o kredyt hipoteczny na działalności gospodarczej.

Chcesz poznać swoją orientacyjną zdolność kredytową? Skorzystaj z internetowych kalkulatorów, które przeprowadzą wyliczenia za Ciebie.

Przykład: Za pomocą jednego z internetowych kalkulatorów zdolności kredytowej sprawdziliśmy zdolność kredytową przedsiębiorcy, który chce skorzystać z kredytu hipotecznego, aby kupić mieszkanie o wartości 350 000 zł. Posiada on 70 000 zł tytułem wkładu własnego, a działalność prowadzi od ponad 2 lat. Jego miesięczny dochód to 7000 zł. Wyliczona na podstawie tych parametrów zdolność kredytowa to 385 418 zł.

Jak na zdolność kredytową przedsiębiorcy wpływa strata lub zawieszenie działalności?

Strata oznacza, że w pewnym okresie (np. w ciągu miesiąca) przedsiębiorca miał więcej kosztów niż przychodów. Niestety, taka sytuacja ma negatywny wpływ na zdolność kredytową na działalności. W praktyce przedsiębiorca traci szansę na otrzymanie kredytu. Co w sytuacji, gdy interesuje Cię kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza jest sezonowa?

Każde zawieszenie działalności to dla banku „czerwona lampka”  – oznacza to, że z pewnych względów (np. finansowych) przedsiębiorca zdecydował się wstrzymać prowadzenie firmy. Sezonowość jest jednak pewnym wyjątkiem. Jeżeli prowadzisz działalność jedynie przez część roku (co wynika ze specyfiki branży) i uzyskujesz wysokie dochody, to bank może udzielić Ci kredytu. Istotna jest tu indywidualna sytuacja i możliwość wykazania dochodów, które pozwolą na terminowe regulowanie zaciągniętego zobowiązania.