Kredyt hipoteczny. Jakich dokumentów potrzebujemy do złożenia wniosku?
Kredyt hipoteczny Nieruchomości

4 min. czytania

Kredyt hipoteczny. Jakich dokumentów potrzebujemy do złożenia wniosku?

Jakie dokumenty należy skompletować starając się o kredyt hipoteczny? Jak najlepiej się przygotować w zależności od sytuacji prawno-finansowej, w której się znajdujemy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie osoby mogą się starać o udzielenie kredytu hipotecznego w Polsce?

W Polsce istnieje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego zarówno przez obywateli polskich, jak i obcokrajowców mieszkających na stałe w naszym kraju. Od statusu potencjalnego kredytobiorcy zależeć będzie lista dokumentów, które należy przygotować.

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego

W celu ubiegania się o kredyt hipoteczny należy przede wszystkim przygotować dokumenty osobowe, czyli:

 • Dla obywatela RP pracującego w kraju: dowód osobisty oraz dodatkowy dokument ze zdjęciem, w celu potwierdzenia tożsamości; ewentualnie również skrócony odpis aktu małżeństwa i akt urodzenia dziecka;
 • Dla obywatela RP pracującego za granicą: zamiast dowodu – paszport + dodatkowy dokument ze zdjęciem oraz zagraniczny raport kredytowy, umowę o pracę, zezwolenie na pobyt stały za granicą, deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz ewentualnie pozwolenie na pracę;
 • Dla obcokrajowca: paszport + dodatkowy dokument ze zdjęciem, dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu na terenie kraju oraz raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Dodatkowo w przypadku rozwodu i rozdzielności majątkowej niezbędne są dokumenty potwierdzające te fakty.

Oprócz dokumentów osobowych nieodzowne jest także przedłożenie wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego oraz przygotowanie dokumentów potwierdzających źródło dochodów. Ich lista jest zależna od sposobu uzyskiwania dochodów i wygląda następująco:

 • Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę: oświadczenie o dochodach, pełny wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o źródle dochodów, umowę o pracę, deklaracje podatkowe (PIT 37) za ostatnie 2 lata, oraz, w przypadku pobierania zasiłków, zaświadczenie z ZUS-u;
 • Dla osoby zatrudnionej na umowę o dzieło lub zlecenie: dodatkowo rachunki z umowy;
 • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami i opłatami (oryginały), deklaracje podatkowe za poprzedni rok, oraz ewentualnie księga przychodów i rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok;
 • Dla osoby pobierającej emeryturę lub rentę: dokument potwierdzający przyznanie świadczenia oraz potwierdzenie wypłaty świadczenia za poprzedni okres (z banku).

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Oprócz dokumentów dotyczących osoby, która ubiega się o kredyt hipoteczny, należy przygotować także te odnoszące się do nieruchomości, którą zamierza się nabyć w związku z kredytem. Ich lista zależy od typu transakcji i wygląda następująco:

 • W celu zakupu działki budowlanej: dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z księgi ewidencji gruntów oraz wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy na danej działce, potwierdzenie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową;
 • W celu budowy domu: akt notarialny potwierdzający prawo do własności działki budowlanej, pozwolenie na budowę, wypis i wyrys z księgi ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej, kosztorys i harmonogram prac oraz dziennik budowy, projekt budowlany, wycena szacunkowa (zazwyczaj wykonuje ją rzeczoznawca banku);
 • W celu zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym: przedwstępna umowa deweloperska, pozwolenie na budowę oraz zaświadczenie o jej zakończeniu, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, zaświadczenie o samodzielności lokalu, odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z księgi ewidencji gruntów, mapa podziałowa działek oraz rzuty nieruchomości;
 • W celu zakupu nieruchomości na rynku wtórnym: dokument potwierdzający prawo własności sprzedawcy do nieruchomości, umowa przedwstępna ze sprzedawcą, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami mieszkaniowymi oraz wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę.

Warto pamiętać

Listę dokumentów potrzebnych do ubiegania się o konkretny kredyt hipoteczny sporządza też indywidualnie dany bank. Przed skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów warto więc odwiedzić stronę internetową lub oddział banku, by uniknąć ewentualnych nieporozumień czy nieścisłości.