Czym jest mapa ewidencyjna i gdzie ją uzyskać?
Działki Nieruchomości

4 min. czytania

Czym jest mapa ewidencyjna i gdzie ją uzyskać?

Chcesz wybudować dom? Jesteś właścicielem dużej działki, którą chcesz podzielić na kilka mniejszych? To dwie przykładowe sytuacje, gdy niezbędna jest mapa ewidencyjna. Jeżeli zastanawiasz się, do jakich jeszcze celów jest potrzebna mapa ewidencyjna, skąd ją wziąć i ile ona kosztuje, to odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Co to jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna to opracowanie kartograficzne powstające na bazie danych z ewidencji gruntów i budynków. Inaczej mówiąc, mapa ewidencyjna to graficzna reprezentacja informacji zgromadzonych we wskazanej ewidencji dokonywana w skali zapewniającej jej czytelność. W zależności m.in. od stopnia urbanizacji danego obszaru to opracowanie może zostać sporządzone w skali np. 1:500 czy 1:2000.

Z mapą ewidencyjną związana jest ściśle inna mapa – mapa zasadnicza. Odpowiadając na pytanie, co to jest mapa ewidencyjna, można powiedzieć, że mapa ewidencyjna to uzupełnienie mapy zasadniczej.

Co zawiera mapa ewidencyjna?

Skoro bazą dla opracowania mapy ewidencyjnej są dane z ewidencji gruntów i budynków, to naturalnie musi ona prezentować granice (na tej podstawie można określić wymiary działki budowlanej) i numery działek ewidencyjnych oraz kontury budynków. Ale nie tylko. Zawartość mapy ewidencyjnej wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a precyzując z jego §26.

Mapa ewidencyjna – co zawiera:

 • punkty graniczne;
 • kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia;
 • kontury klasyfikacyjne i ich oznaczenia;
 • występujące w obszarze mapy granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych – wraz z ich oznaczeniami;
 • nazwy ulic i placów – wraz z numerami porządkowymi;
 • nazwy cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych;
 • znaki graficzne siatki kwadratów, z których przynajmniej dwa widoczne w obszarze mapy powinny być opisane współrzędnymi;
 • inne elementy, które nie kolidują z danymi ewidencyjnymi, a pozwalają na uczytelnienie treści mapy.
Mapy ewidencyjne działek powinny też zawierać opis. Na taki opis składa się tytuł (a zatem „Mapa ewidencyjna”), informacja o skali mapy i informacja o lokalizacji przedstawionego na niej obszaru – wskazać należy zarówno identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej, jak i  numer i nazwę obrębu ewidencyjnego.

Mapa ewidencyjna – gdzie uzyskać?

Chcesz przejrzeć mapy ewidencyjne, ale nie wiesz, gdzie to zrobić? Potrzebujesz mapy do załatwienia innych formalności – przykładem może być budowa domu? Odpowiedź na pytanie, skąd wziąć mapę ewidencyjną, brzmi następująco: Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Znajdziesz go przy starostwie powiatowym, ale nie zawsze w tym samym budynku. Jeżeli chcesz sprawdzić godziny pracy Ośrodka, przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej i wybierz starostwo, które Cię interesuje.

Przykład: Gdzie mapę ewidencyjną może uzyskać mieszkaniec Tczewa? Starosta Tczewski prowadzi system informatyczny pod adresem https://webewid.powiat.tczew.pl/. Po przejściu na tę stronę użytkownik może wybrać „Portal mapowy” i zapoznać się z treścią mapy ewidencyjnej.

Ile kosztuje mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna jest wydawana odpłatnie. Cena jest uzależniona od aktualnej stawki – są one systematycznie aktualizowane. Informacje o aktualnych kosztach można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ile kosztuje mapa ewidencyjna w 2024 roku – przykłady:

 • kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej – 102,10 zł (jednostka rozliczeniowa – arkusz formatu A0);
 • następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej – 58,34 zł (jednostka rozliczeniowa – arkusz formatu A0);
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej – 14,58 zł (jednostka rozliczeniowa – 1 ha) ;
 • mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej – 8,75 zł (jednostka rozliczeniowa – 1 ha).