Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

NEW HOUSE

Jak wygląda licytacja nieruchomości i kto może wziąć w niej udział?

Jak wygląda licytacja nieruchomości i kto może wziąć w niej udział?

Paulina 17.11.2020

Licytacja nieruchomości

Poważne problemy finansowe właściciela przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej, mogą skutkować nie tylko zajęciem kont bankowych, ale również nieruchomości należących do podmiotu. W takiej sytuacji dochodzi do licytacji komorniczej, dzięki której wierzyciel może odzyskać swoje należności. Jak wygląda taka licytacja i kto może wziąć w niej udział?

Komornicza licytacja nieruchomości – jak wygląda przebieg?

Całe postępowanie jest jawne, dlatego komornik prowadzący licytację, jest zobowiązany do poinformowania społeczności danego miasta o organizowaniu takowej. W ogłoszeniu powinna zostać podana cena wywoławcza, a także charakter nieruchomości, który będzie przedmiotem licytacji. Informacje na jej temat należy umieścić w budynku sądu rejonowego, a jeżeli cena wywoławcza przekracza 15 tysięcy, powinna zostać udostępniona w środkach masowego przekazu takich jak gazeta lub lokalna telewizja. O terminie, a także miejscu zdarzenia komornik musi zawiadomić dłużnika najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji nieruchomości.

Licytacja nieruchomości – co może być przedmiotem?

To, co rozumiemy pod pojęciem nieruchomości, jest określone artykułem prawnym i tylko to, o czym mówi ten zapis, może podlegać licytacji. Zgodnie ze wspomnianym przepisem nieruchomościami są:

  • grunty,
  • budynki trwale z gruntem związane,
  • lokale.

Przepisy kodeksu cywilnego mówią jednak o wyjątkach, które nie mogą zostać poddane licytacji wraz z nieruchomością, należą do nich dzikie zwierzęta, niewydobyte złoża minerałów, dobra niematerialne, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Licytacja komornicza nieruchomości – kto może wziąć w niej udział?

Licytacja komornicza nieruchomości – kto może wziąć w niej udział?

Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, licytacje komornicze nieruchomości są czynnościami jawnymi i publicznymi, a więc każda osoba ma prawo uczestniczyć w nich w sposób bierny. Aby jednak móc to robić w sposób czynny, to według ustawy, nie możesz być w sposób bezpośredni związany z dłużnikiem oraz osobą, która prowadzi egzekucję. Biorąc pod uwagę te obostrzenia, licytować nie może:

  • komornik,
  • dłużnik,
  • małżonkowie komornika, a także dłużnika,
  • osoby blisko spokrewnione, czyli – rodzice, dzieci oraz rodzeństwo komornika i dłużnika,
  • osoby, które brały udział w którymkolwiek etapie przygotowywań i przeprowadzania licytacji,
  • jeżeli jest to ponowna licytacja, to również osoba, która we wcześniejszym terminie nie uiściła opłaty za nieruchomość, którą wylicytowała.

W innych przypadkach nie ma żądnych przeciwwskazań do uczestnictwa w licytacji komorniczej nieruchomości. Jedynym warunkiem, który należy spełnić to wpłacenie wadium, które wynosi 10% wartości nieruchomości. Jeżeli tego nie zrobisz, nie zostaniesz dopuszczony do licytacji. Po jej zakończeniu, w przypadku niewylicytowania zostanie Ci zwrócona w całości, a w przeciwnym razie, kwota, którą musisz uiścić za nieruchomość, zostanie pomniejszona o rękojmię. Osoba, która bierze udział w licytowaniu, nie musi pojawiać się osobiście – wystarczy obecność pełnomocnika, który posiada stosowne upoważnienie.

Jeżeli chcesz wziąć udział w licytacji, musisz spełniać warunki dotyczące braku powinowactwa z dłużnikiem oraz komornikiem, a także wpłacić 10% wartości nieruchomości. W taki sposób możesz zdobyć pełnowartościowy budynek lub grunt, często za cenę niższą niż rynkowa.