Mapa do celów projektowych ile kosztuje i gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych
Działki Informacje

4 min. czytania

Mapa do celów projektowych ile kosztuje i gdzie można uzyskać mapę do celów projektowych

Budowa domu to wieloetapowy proces, który wiąże się z pozyskaniem różnych dokumentów. Jednym z nich jest mapa do celów projektowych. Dowiedz się, jakie kroki musisz wykonać, aby otrzymać mapę do celów projektowych i dołączyć ją do wniosku o pozwolenie na budowę.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Zanim zaczniesz ubiegać się o mapę do celów projektowych, musisz wiedzieć, co to jest mapa do celów projektowych. Aktualna definicja mapy do celów projektowych znajduje się w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nią mapa do celów projektowych:

  • jest opracowaniem kartograficznym;
  • powstaje z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • zawiera elementy mapy zasadniczej – mapa zasadnicza (a nie mapa ewidencyjna) jest niezbędna do przygotowania mapy do celów projektowych;
  • uwzględnia informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej;
  • zawiera klauzulę urzędową.
Mapa do celów projektowych – w przeszłości definicja znajdowała się również w uchylonym już Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Jak wygląda mapa do celów projektowych?

Być może zastanawiasz się, jak wygląda mapa do celów projektowych. To opracowanie kartograficzne wykonane w skali (np. 1:500). Skala jest zawsze tak dobrana, aby mapa była czytelna – to kluczowa kwestia. Mapy do celów projektowych są opatrzone klauzulą urzędową. Taka klauzula oznacza, że dokument został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapa do celów projektowych

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Ponieważ mapa do celów projektowych jest sporządzana na bazie mapy zasadniczej, to naturalnie powiela treść tej mapy. Ale to nie wszystko, ponieważ wymagane jest też uwzględnienie innych informacji. Co powinna zawierać mapa do celów projektowych? Z przepisów wynika, że wymagane są:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic etc. – gdy zostały one ustalone np. w MPZP;
  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
  • inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe – określone przez projektanta lub inwestora.

Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do przygotowania mapy, pojawia się naturalne pytanie: jaki jest czas oczekiwania na mapę do celów projektowych? W przypadku domu jednorodzinnego inwestor powinien założyć, że minimalny czas potrzebny na przygotowanie mapy do celów projektowych to ok. 30 dni.

Ile jest ważna mapa do celów projektowych?

Różne sytuacje mogą opóźnić założony harmonogram prac inwestycyjnych. Stąd też często pojawia się pytanie, jak długo ważna jest mapa do celów projektowych. Okazuje się, że aktualne przepisy nie określają terminu ważności tego dokumentu. Nie oznacza to jednak, że zawsze można się nim posłużyć po upływie np. 3 czy 5 lat – kluczowe jest to, czy zawarte w nim informacje zdążyły się zdezaktualizować. Jeżeli tak, to mapa do celów projektowych straci ważność i trzeba będzie przygotować ją na nowo.

To, że mapa do celów projektowych jest ważna tak długo, aż coś nie zmieni się na danym obszarze, potwierdza też wyrok NSA o sygnaturze II OSK 909/14.

Mapa do celów projektowych – kto wydaje?

Zastanawiasz się, skąd wziąć mapę do celów projektowych? Do sporządzenia tego dokumentu uprawniony jest geodeta. W praktyce każdy inwestor, który potrzebuje mapy do celów projektowych, musi zaangażować geodetę. Ten z kolei zgłasza swoją pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i następnie przystępuje do kolejnych czynności – należy do nich choćby wykonanie pomiaru aktualizacyjnego w terenie.

Mapa do celów projektowych – co potrzebne jest geodecie? Specjaliście należy podać podstawowe informacje o działce, np. jej numer. Zakres potrzebnych danych inwestor uzyska od wybranego przez siebie geodety.

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Budowa domu jest czasochłonna i kosztowna – trzeba wybrać optymalny wymiar działki budowlanej, następnie zakupić parcelę i zgromadzić dokumenty. Jednym z wydatków jest mapa do celów projektowych. Ile kosztuje mapa do celów projektowych? Cena jest uzależniona od rodzaju budynku. W przypadku domu jednorodzinnego koszt mapy do celów projektowych nie powinien przekroczyć 1000 zł.