co to jest Podatek od deszczu
Informacje

7 min. czytania

Podatek od deszczu – co to jest i jak go obliczyć?

Podatek od deszczu, opłata deszczowa czy podatek od zabetonowania – to nazwy tego samego podatku, który jest elementem walki z suszą. Jak obliczyć podatek od deszczu? Kto ma obowiązek go zapłacić?

Co to jest podatek od deszczu?

Mimo że podatek od deszczu nie jest nowością, to nie każdy o nim słyszał. Co to jest podatek od deszczu? To opłata wprowadzona z myślą o przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz podtopieniom – stąd też obrazowe określenie „podatek od zabetonowania”. Jeżeli działka ma wysoki wskaźnik zabudowy lub do kanalizacji deszczowej są odprowadzane wody opadowe i roztopowe, to jej właściciel zostaje obciążony tym podatkiem.

Od kiedy obowiązuje podatek od deszczu? Został on wprowadzony 1 stycznia 2018 r. Jego cele są następujące:

 • wsparcie walki z suszą i coraz niższym poziomem wód – to problem, który dotyczy nie tylko Polski i który w ostatnich latach mocno się nasilił,
 • zachęcenie właścicieli działek do sadzenia roślinności, zakładania trawników i ograniczenia powierzchni wybrukowanej (zabetonowanej) – to działania, których skutkiem jest zatrzymanie wody opadowej na działce,
 • zapobieganie podtopieniom – dzięki wzrostowi powierzchni biologicznie czynnej na działkach, co ma zapobiegać spływaniu wody.

Wiedząc, co to jest podatek od deszczu, można jeszcze zapytać o kwestię jego uregulowania w przepisach. Naliczanie i pobieranie tej opłaty zostało umocowane w ustawie prawo wodne. Zebrane środki zasilają:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – trafia tam większość (90 proc.) środków,
 • gminy – otrzymują pozostałą część środków (10 proc.).

Na co jest przeznaczany podatek od deszczu? W przypadku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” większość zebranej kwoty jest wykorzystywana na realizację celów statutowych (np. badanie stanu hydrologicznego), a niewielka część wpływu pokrywa koszty manipulacyjne. Gminy z kolei przeznaczają otrzymane pieniądze m.in. na rozwój zlewni.

Czy wiesz, że podatek od deszczu nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski? Na jego wprowadzenie zdecydowały się także inne europejskie kraje – wśród nich wymienić można m.in. Szwecję, Włochy czy Niemcy. Podatek od deszczu płacą też mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Według ekspertów o podatku od deszczu głośno może zrobić się w przyszłym roku. Dlaczego? Przyszły rok będzie ostatnim momentem na wyegzekwowanie należności za poprzednie 5 lat. To również ostatni moment dla firm, aby uporządkować tę kwestię i zapłacić zaległy podatek.

podatek od deszczu

Jak obliczyć podatek od deszczu?

Właściciele działek nie tylko zastanawiają się, co to jest podatek od deszczu, ale również ile trzeba zapłacić. Jak obliczyć podatek od deszczu? Na rządowych stronach internetowych znajduje się informacja o wysokości stawek. To punkt wyjścia, aby dowiedzieć się, ile wynosi podatek od deszczu.

Podatek od deszczu – ile wynosi | Roczne stawki w 2022 roku:

 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1 zł za 1 mkw.,
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,60 zł za 1 mkw.,
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 mkw.,
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,10 zł za 1 mkw.

Jak obliczyć podatek od deszczu? Sposób obliczenia podatku od deszczu wskazuje ustawa prawo wodne. Kwotę ustala się jako „iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach”. Samodzielne naliczanie opłaty nie jest jednak konieczne – leży to po stronie gmin. Jednocześnie opłata jest ustalana kwartalnie, a każdy właściciel nieruchomości, który otrzymał decyzję, może złożyć reklamację.

Podatek od deszczu nie jest jedynym podatkiem płaconym przez właścicieli nieruchomości. Czerpiesz zysk z wynajmu mieszkania? Musisz zapłacić podatek od wynajmu mieszkania – dowiedz się o nim więcej.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie podatku od deszczu. Wiadomo już, że obowiązujące stawki zostaną zaktualizowane – planowane jest ich podwyższenie. Propozycje są następujące:

 • 1 zł → 1,5 zł,
 • 0,60 zł → 0,90 zł,
 • 0,30 zł → 0,45 zł.

Zmiany nie mają dotyczyć najniższej stawki, mającej zastosowanie gdy na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

kto płaci Podatek od deszczu

Podatek od deszczu – kto płaci?

Nie każdy właściciel działki ma obowiązek płacić podatek od deszczu. Ustawa prawo wodne precyzuje, kogo obowiązuje ta opłata – mowa o właścicielu nieruchomości, która:

 • ma powierzchnię powyżej 3500 mkw.,
 • jest w co najmniej 70 proc. zabudowana,
 • nie została podłączona do kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Jak rozumieć sformułowanie „zabudowana”? Z przepisów wynika, że „podatek od zabetonowania” nie dotyczy tylko obiektów wybudowanych na działce, ale również powierzchni pokrytych betonem, asfaltem czy kostką brukową. Gdy właściciel działki wybuduje np. parking, naturalna retencja ulega pogorszeniu – powierzchnia biologicznie czynna zmniejsza się, a to oznacza, że wszystkie wody opadowe nie są w stanie wsiąknąć w glebę.

Nie planujesz kupić działki, ale przymierzasz się do zakupu mieszkania? Niektórzy nabywcy mogą skorzystać z amortyzacji mieszkania. Dowiedz się, czym jest amortyzacja mieszkania i czy Ty również możesz skorzystać z tego rozwiązania.

Aktualna konstrukcja przepisów oznacza, że podatek od deszczu dotyczy wąskiej grupy podatników – są to głównie przedsiębiorcy, rzadko osoby fizyczne.

Podatek od deszczu – kto płaci | Przykłady:

 • właściciele sklepów wielkopowierzchniowych, przy których znajdują się rozległe, zabetonowane parkingi,
 • właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • właściciele parkingów,
 • właściciele komisów samochodowych
 • właściciele biurowców,
 • właściciele magazynów,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Podatku od deszczu nie nalicza się m.in. dla dróg publicznych i kolejowych, przy czym dotyczy to tych dróg, z których wody opadowe (roztopowe) są odprowadzane np. do ziemi za pomocą specjalnych urządzeń. Ze zwolnienia z podatku od deszczu korzystają też kościoły i inne związki wyznaniowe.

W związku ze wspomnianymi pracami nad nowelizacją przepisów o podatku deszczowym już wkrótce zwiększy się katalog podmiotów objętych obowiązkiem jego zapłaty. Powodem jest zmiana parametrów działek, których właściciele będą musieli albo zapłacić, albo wdrożyć rozwiązania wspierające retencję. Projekt przewiduje, że:

 • powierzchnia nieruchomości objętych podatkiem zostanie zmniejszona z obecnych 3500 mkw. do 600 mkw.,
 • powierzchnia czynna biologicznie będzie musiała wynosić powyżej 50 proc., aby opłata nie została naliczona.

Jeżeli zmiany te wejdą w życie, to do grona podmiotów, które już płacą podatek od deszczu, dołączą właściciele domów jednorodzinnych. Aktualnie nie jest jeszcze znana data wprowadzenia przepisów rozszerzających grupę osób zobowiązanych do zapłaty podatku od deszczu.