Wykreślenie hipoteki – jak po latach pozbyć się starych wpisów
Informacje Kredyt hipoteczny

6 min. czytania

Wykreślenie hipoteki – jak po latach pozbyć się starych wpisów?

Kredyt na zakup nieruchomości lub pod zastaw mieszkania pozostawia ślad w księgach wieczystych. Czy wiesz, jak wykreślić hipotekę? Dowiedz się, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki i ile kosztuje złożenie go w sądzie.

Jak wykreślić hipotekę?

Każda hipoteka, czyli zabezpieczenie na nieruchomości, jest ujawniana w dziale IV księgi wieczystej. Po spłacie kredytu czy innego zobowiązania (np. zaległości podatkowych – wówczas ustanawiana jest tzw. hipoteka przymusowa) wpis można jednak usunąć. Jest to zresztą sytuacja pożądana ze względu na zasady, jakimi rządzą się księgi wieczyste – przyjmuje się, że wpisane do nich prawa istnieją, a wykreślone nie. Jak wykreślić hipotekę po spłacie kredytu? Odbywa się to na wniosek, przy czym muszą zostać spełnione dwa warunki.

Wykreślenie hipoteki jest możliwe, gdy:

 • wygasła wierzytelność – najczęściej ma to miejsce po spłacie zobowiązania,
 • wierzyciel hipoteczny wyraził zgodę na usunięcie wpisu z księgi wieczystej (tzw. list lub kwit mazalny) – zgoda musi zostać wyrażona na piśmie.

Jak wykreślić hipotekę z KW? Do właściwego sądu rejonowego należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki (formularz KW-WPIS) wraz ze zgodą wierzyciela na tę czynność i potwierdzeniem dokonania opłaty. Właściwy jest ten sąd, w obrębie którego leży nieruchomość (ten sam sąd, który dokonał wpisu). Procedura jest identyczna bez względu na to, na czyją rzecz została ustanowiona hipoteka.

Jak wykreślić hipotekę z ksiąg wieczystych – standardowa procedura krok po kroku:

 1. Uzyskaj od wierzyciela kwit mazalny
 2. Wypełnij formularz KW-WPIS
 3. Ureguluj opłatę sądową
 4. Dołącz do wniosku załączniki
 5. Złóż komplet dokumentów w sądzie

Niekiedy jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Mowa tu o sytuacji, gdy wierzyciel nie chce udzielić zgody na wykreślenie wpisu mimo spłaty zobowiązania.

Gdy wierzyciel nie chce się zgodzić na wykreślenie hipoteki, to właściciel nieruchomości nie jest bezsilny – może skierować sprawę na drogę sądową. Po zapoznaniu się z dokumentami sąd zdecyduje, czy właściciel nieruchomości powinien otrzymać zgodę na wykreślenie wpisu. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, prawomocne orzeczenie sądu zastąpi dokument od wierzyciela.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki?

Aby wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej było możliwe, konieczne jest również dokonanie opłaty. Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z KW? Opłata sądowa jest stała – wynosi 100 zł od każdej hipoteki. Jeżeli na Twojej nieruchomości ustanowiona została więcej niż jedna hipoteka, to wydatek wyniesie wielokrotność tej kwoty.

Z dodatkowymi kosztami trzeba się liczyć, gdy sprawą zajmuje się prawnik. Zaangażowanie do sprawy np. radcy prawnego pociąga za sobą konieczność zapłaty jego wynagrodzenia i opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).

Wykreślenie hipoteki – ile trwa?

Jedno z częstszych pytań zadawanych przez właścicieli nieruchomości, którzy planują pozbyć się nieaktualnych wpisów z księgi wieczystej, brzmi: ile czasu trwa wykreślenie hipoteki? Na zmiany możesz czekać zarówno miesiąc, jak i rok. Najczęściej jednak okres oczekiwania trwa od 2 do 6 miesięcy. Powodem jest brak sprecyzowania w przepisach terminu, w jakim pracownicy sądu rejonowego muszą rozpatrzyć wniosek i dokonać zmian w treści KW.

Zależy Ci na czasie? Ponieważ okres oczekiwania na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych jest uzależniony od obciążenia pracą konkretnego wydziału sądu rejonowego, to dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z pracownikami tego wydziału i zapytanie o przybliżony termin rozpatrzenia wniosku.

Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki jest szczególnie istotne, gdy planujesz sprzedaż nieruchomości lub najem okazjonalny. W obydwu przypadkach zarówno potencjalnego kupca, jak i lokatora będzie interesowała treść księgi wieczystej. Ponieważ na wykreślenie hipoteki potrzeba trochę czasu, to nie warto z tą czynnością zwlekać.

Wykreślenie hipoteki

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Odpowiedź na pytanie, kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, może zaskoczyć – może to zrobić zarówno właściciel nieruchomości, jak i bank czy instytucja, która zabezpieczyła swoje interesy (np. kredyt hipoteczny) poprzez wpis. Najczęściej jednak wniosek o wykreślenie hipoteki składa właściciel. Powody są dwa.

Dlaczego to właściciel najczęściej składa wniosek o wykreślenie hipoteki:

 • właściciel jest stroną bardziej zainteresowaną uporządkowaniem spraw związanych z nieruchomością niż wierzyciel,
 • trudno oczekiwać, aby bank czy instytucja była zainteresowana ponoszeniem dodatkowych opłat – mowa o opłacie sądowej za wykreślenie wpisu.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Masz już komplet dokumentów i zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Możesz to zrobić osobiście w biurze podawczym sądu lub korespondencyjnie – dokumenty możesz wysłać na adres sądu. Drugie rozwiązanie jest wygodniejsze. Pamiętaj jednak, aby wybrać przesyłkę rejestrowaną (list polecony) – w ten sposób zyskasz potwierdzenie nadania listu.

Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z KW nie jest równoznaczne z usunięciem wpisu. Potwierdzeniem, że wpis został wykreślony, są zmiany w treści księgi wieczystej. Wykreślenie hipoteki najwygodniej jest sprawdzić przez internet, korzystając z portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Jeżeli zastanawiasz się, jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki, to musisz wiedzieć, że pisanie podania jest zbędne – konieczne jest wypełnienie formularza KW-WPIS. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki? Musisz uzupełnić następujące pola:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek,
 • numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek,
 • treść żądania – w części „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”,
 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania i adresem do korespondencji,
 • dane uczestnika postępowania (banku lub instytucji, która zabezpieczyła się na hipotece nieruchomości) wraz z adresem siedziby,
 • wykaz dokumentów dołączonych do wniosku – list mazalny i potwierdzenie dokonania opłaty,
 • data i podpis wnioskodawcy – podpis musi być własnoręczny.

W kontekście tego, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, wątpliwości pojawiają się w przypadku rubryki dotyczącej treści żądania. Przykładowe żądanie może brzmieć następująco: „Wnoszę o wykreślenie hipoteki przymusowej na kwotę 50 000 zł ustanowionej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Pozostałe pola, które dotyczą innych czynności, nie powinny pozostać puste – należy je przekreślić.