Wpis do księgi wieczystej – gdzie sprawdzić, jak wygląda i ile kosztuje?
Informacje

4 min. czytania

Wpis do księgi wieczystej – gdzie sprawdzić, jak wygląda i ile kosztuje?

Kupujesz mieszkanie lub dom jednorodzinny? Podpisanie umowy kupna-sprzedaży to nie wszystko – musisz jeszcze zadbać o wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Zobacz, jak zrobić wpis do księgi wieczystej i w jakich innych sytuacjach będzie on niezbędny.

Gdzie sprawdzić wpis do księgi wieczystej?

Prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się sądy rejonowe. Aby sprawdzić wpisy w księdze wieczystej, masz dwie możliwości – możesz:

  • udać się do wydziału wieczystoksięgowego sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości,
  • sprawdzić zawartość księgi wieczystej przez internet – współcześnie księgi wieczyste są prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Przez jaką stronę można sprawdzić wpisy w księdze wieczystej? Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a dokładniej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/, poznasz treść dowolnej księgi wieczystej – wystarczy, że będziesz znał jej numer. Po wpisaniu numeru księgi możesz przejrzeć jej zawartość (poszczególne działy), w tym sprawdzić ostatnie wpisy do księgi wieczystej.

Jak wygląda wpis do księgi wieczystej?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda wpis do księgi wieczystej, trzeba zacząć od tego, w jakich sytuacjach dokonuje się wpisu. Umowa na wyłączność z biurem nieruchomości sprawiła, że w krótkim czasie znalazłeś idealną nieruchomość z rynku wtórnego? Nie jest to jedyna sytuacja, gdy trzeba złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. O taki wpis wnioskuje się również wówczas, gdy miało miejsce:

  • nabycie spadku,
  • ustanowienie służebności,
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • ustanowienie hipoteki,
  • zamknięcie księgi wieczystej.

Także uaktualnienie czy chęć sprostowania treści księgi wieczystej wymaga złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Jak zrobić wpis do księgi wieczystej? W wielu przypadkach pomoże w tym notariusz – może on złożyć wniosek o wpis do księgi tuż po podpisaniu przez Ciebie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. W pozostałych przypadkach wpisu dokonuje sąd wieczystoksięgowy na wniosek właściciela lub osoby, która ma prawo ujawnić przysługujące jej prawo w księdze wieczystej. Aby notariusz czy referendarz sądowy mógł dokonać wpisu do księgi wieczystej, wniosek nie wystarczy – potrzebne są jeszcze dodatkowe dokumenty.

Jakie dokumenty są wymagane przy wpisie do księgi wieczystej?

Lista niezbędnych dokumentów zależy od powodu, dla którego wpis do księgi wieczystej ma zostać dokonany. Gdy powodem jest zakup nieruchomości, wystarczy akt notarialny.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Cena zakupu czy prowizja pośrednika nieruchomości to nie wszystkie koszty, jakie wiążą się z nabyciem mieszkania czy domu jednorodzinnego – za wpisy w księdze wieczystej również trzeba zapłacić. Z jakim wydatkiem wiąże się wpis do księgi wieczystej?

Kwestię płatności za wpisy w księdze wieczystej reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nią nie ma jednej opłaty – za wpis do ksiąg wieczystych zapłacisz:

  • 200 zł – w przypadku wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego,
  • proporcjonalnie do udziału, ale nie mniej niż 100 zł – gdy wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie,
  • 150 zł – w przypadku wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

Z wyższymi kosztami musisz się liczyć, gdy skorzystasz z pomocy notariusza lub radcy prawnego, który przygotuje wniosek. Wówczas dochodzi wynagrodzenie pełnomocnika (ceny są różne – od 100 do nawet 1000 zł) oraz opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (17 zł).

Ile trwa wpis do księgi wieczystej? Mimo konieczności wniesienia opłaty sprawy nie są rozpatrywane natychmiast. Czas oczekiwania jest uzależniony od liczby złożonych wniosków. W praktyce oznacza to, że na rozpatrzenie wniosku o wpis w księdze wieczystej możesz czekać zarówno kilka dni, jak i kilka tygodni.