Pożyczka hipoteczna
Kredyt hipoteczny

7 min. czytania

Pożyczka hipoteczna – wszystko, co warto wiedzieć

Chcesz pożyczyć większą kwotę pieniędzy? Jeżeli dysponujesz nieruchomością, możesz skorzystać z pożyczki hipotecznej. Podpowiadamy, co to jest pożyczka hipoteczna i na jakich zasadach jest ona udzielana.

Pożyczka hipoteczna – co to jest?

Pożyczka hipoteczna to jeden z produktów dostępnych na rynku finansowym. Mimo że jest ona dostępna od wielu lat, to nie każda osoba o niej słyszała – część konsumentów błędnie zakłada, że termin „pożyczka hipoteczna” jest synonimem kredytu hipotecznego. Tymczasem różnice między kredytem a pożyczką hipoteczną są istotne. Co to jest pożyczka hipoteczna? Najprościej mówiąc, pożyczka hipoteczna to rodzaj pożyczki, której zabezpieczeniem jest nieruchomość – dom, mieszkanie czy działka budowlana.

Jeżeli znasz już odpowiedź na pytanie, co to jest pożyczka hipoteczna i chcesz z niej skorzystać, musisz też wiedzieć, że:

 • Nie musisz być właścicielem nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie pożyczki. Banki są skłonne zabezpieczyć pożyczkę udzielaną klientowi na nieruchomości należącej do osoby trzeciej.
 • Na nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem, nie mogą być ustanowione żadne hipoteki (dobrowolne czy przymusowe). Inaczej mówiąc, w tym zakresie księga wieczysta nieruchomości musi być „czysta”.

Pożyczka hipoteczna – na czym polega?

Rozpatrując wniosek o pożyczkę, bank czy inna instytucja finansowa bierze pod uwagę dochody i zdolność kredytową wnioskodawcy. To właśnie od tych dwóch parametrów zależy to, czy i jaką kwotę otrzyma klient. W przypadku pożyczki hipotecznej kluczowy jest jeszcze jeden czynnik – nieruchomość.

Pożyczka hipoteczna – na czym polega? Na udzieleniu pożyczki przy jednoczesnym ustanowieniu na nieruchomości hipoteki na rzecz pożyczkodawcy (instytucji pożyczającej środki, np. banku). Hipoteka jest zabezpieczeniem – gdyby klient nie przestrzegał harmonogramu spłaty zobowiązania, pożyczkobiorca będzie mógł złożyć wniosek o egzekucję zadłużenia z nieruchomości. Jednocześnie gdy wierzycieli będzie więcej, pożyczkodawca będzie miał przed nimi pierwszeństwo.

Hipoteka może zostać ustanowiona na różnych nieruchomościach. Przykładowo ING Bank Śląski zgadza się na zabezpieczenie pożyczki w postaci: mieszkania, domu jednorodzinnego i gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ustanowienie hipoteki odbywa się poprzez zamieszczenie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości (analogicznie jak ma to miejsce, gdy klient zaciąga np. kredyt na zakup działki).

Pożyczka hipoteczna – jakie dokumenty?

Instytucje mające w ofercie pożyczkę hipoteczną zawsze przekazują potencjalnym klientom listę wymaganych dokumentów. Jeżeli na etapie ubiegania się o ten produkt skorzystasz ze wsparcia doradcy kredytowego, najpewniej otrzymasz pomoc w skompletowaniu załączników do wniosku.

Pożyczka hipoteczna – jakie dokumenty przygotować? Podstawowe dokumenty, jakie trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem, to:

 • Dokument tożsamości (np. dowód osobisty). Najczęściej pożyczkodawcy wymagają jego okazania przy składaniu wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodów. Czasem wystarczy oświadczenie o dochodach – takie rozwiązanie praktykują banki.
 • Akt własności nieruchomości. Konieczne będzie też podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości na potrzeby weryfikacji jej treści.

Dodatkowe dokumenty będą niezbędne, gdy nieruchomość jest własnością osoby trzeciej. Wówczas do wniosku o pożyczkę hipoteczną trzeba dołączyć zgodę właściciela na ustanowienie hipoteki na rzecz instytucji finansowej.

Aktualnie wiele banków przyjmuje prokonsumencką politykę. W praktyce oznacza to, że ubiegając się o pożyczkę hipoteczną, możesz złożyć wniosek o jej przyznanie online. W znalezieniu pożyczki na atrakcyjnych warunkach pomóc mogą też internetowe kalkulatory – znajdziesz je na portalach o tematyce finansowej.

Pozyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna – jakie warunki?

Warunki, na jakich zostanie udzielona pożyczka hipoteczna, zależą od pożyczkodawcy (instytucji finansowej lub osoby prywatnej). Z większością podmiotów można negocjować i warto to zrobić, aby obniżyć koszty.

Pożyczka hipoteczna – jakie warunki proponują banki? Te instytucje najczęściej zamieszczają informacje o warunkach udzielenia takiej pożyczki na swoich stronach internetowych. Przykładowo:

 • Millennium Bank – nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki i jej wcześniejszą spłatę. RRSO wynosi 7,34 proc. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 70 proc. wartości nieruchomości, która będzie jej zabezpieczeniem.
 • ING Bank Śląski – minimalna kwota pożyczki hipotecznej to 70 000 zł. Aktualnie RRSO wynosi 11,99 proc., a maksymalny okres spłaty to 25 lat. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę zobowiązania.
 • PKO Bank Polski – klient ma do wyboru pożyczkę hipoteczną z oprocentowaniem ze stopą zmienną albo stałą. RRSO wynosi 11,12 proc., a maksymalny przewidziany okres kredytowania to 20 lat. Brak jest minimalnej wysokości pożyczki.

Co lepsze – kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna?

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna to dwa różne produkty dostępne w ofercie banków – są one udzielane na różne cele. To powoduje, że odpowiedź na pytanie: co lepsze – kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna jest uzależniona od potrzeb osoby poszukującej finansowania. Którego produktu potrzebujesz? Aby podjąć decyzję, warto poznać najważniejsze różnice występujące między nimi.

Co lepsze – kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna? Różnice między tymi produktami dotyczą następujących kwestii:

 • Cel skorzystania z produktu. Jako pożyczkobiorca środki otrzymane w ramach pożyczki hipotecznej będziesz mógł przeznaczyć na dowolny cel (np. remont posiadanego mieszkania), z kolei kredyt hipoteczny jest udzielany na zakup nieruchomości.
 • Rozliczanie się z bankiem. W przypadku kredytu hipotecznego środki są uruchamiane w transzach. Ponieważ środki z pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel, takie rozliczenie nie obowiązuje.
 • Wkład własny. Składając wniosek o przyznanie pożyczki hipotecznej, nie będziesz pytany o wysokość posiadanego wkładu własnego. To pytanie pojawi się jednak, gdy będziesz zainteresowany skorzystaniem z kredytu hipotecznego.
 • Maksymalna kwota kredytu. W sytuacji zakupu nieruchomości bank może przyznać kredyt w wysokości do 80-90 proc. jej wartości. W ramach pożyczki hipotecznej można uzyskać niższą kwotę – najczęściej 60-80 proc. wartości nieruchomości.
 • Okres spłaty zobowiązania. Jest on zbliżony do okresu spłaty kredytu hipotecznego. Mimo że maksymalnie taka pożyczka może zostać udzielona na okres do 35 lat, to zdecydowanie częściej okres spłaty wynosi od 10 do 20 lat.

Jest jeszcze jedna istotna różnica między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym, o której trzeba pamiętać – mowa o regulacjach prawnych. Zasady zaciągania pożyczek hipotecznych reguluje kodeks cywilny. To powoduje, że takiej pożyczki może udzielić m.in. bank, firma pożyczkowa i osoba prywatna. Udzielanie kredytów hipotecznych normuje ustawa Prawo bankowe – kredyty mogą być oferowane wyłącznie przez banki.

Pożyczka hipoteczna – ile kosztuje?

Na atrakcyjność pożyczki hipotecznej na tle innych dostępnych produktów wpływ mają też koszty. Ile kosztuje pożyczka hipoteczna? Kwestia opłat zależy od polityki pożyczkodawcy. Jednocześnie ze względu na zabezpieczenie w postaci nieruchomości pożyczkę hipoteczną można uzyskać na atrakcyjniejszych warunkach niż standardową pożyczkę konsumencką.

Aby sprawdzić, ile kosztuje pożyczka hipoteczna, trzeba skontaktować się bezpośrednio z bankiem. Pożądana wysokość pożyczki, prowizja za jej udzielenie, okres umowy czy wreszcie rodzaj oprocentowania – to parametry, od których zależy ostateczny koszt pożyczki hipotecznej.

Gdzie najlepiej zaciągnąć pożyczkę hipoteczną? Jeżeli priorytetem są dla Ciebie koszty, skontaktuj się z doradcą kredytowym. Dzięki znajomości ofert banków ten specjalista pomoże Ci znaleźć tanią pożyczkę hipoteczną. Dodatkowo dowiesz się od niego, jakich dokumentów będzie wymagać pożyczkodawca. W rezultacie formalności będą ograniczone do minimum.