Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

NEW HOUSE

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

Paulina 17.10.2018

Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to kwestia, która wciąż budzi kontrowersje, wątpliwości, a nawet strach. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom zameldowania się w mieszkaniu prowadzić będzie do kłopotów i działa negatywnie na wynajmujących.

Prawdą jest jednak, że te obawy nie mają uzasadnienia i powinny odejść w zapomnienie. Zameldowanie najemcy w mieszkaniu nie wpływa na możliwość usunięcia go z lokalu, gdy np. nie będzie płacił czynszu, nie będzie przestrzegał zapisów umowy najmu itp., ani nie daje mu żadnych większych praw do mieszkania niż gdyby nie był zameldowany. Sam meldunek jest wyłącznie administracyjnym potwierdzeniem czyjegoś pobytu.

Co to w ogóle jest obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy to obowiązek każdego obywatela Polski i innych osób przebywających w Polsce na stałe do zameldowania się w miejscu stałego pobytu bądź pobytu czasowego. Pobyt stały to zamieszkanie w określonej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem, przez okres ponad 3 miesięcy.

Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Obowiązek meldunkowy już od dawna nazywany jest martwym przepisem, gdyż najczęściej nie dokonujemy zameldowania i wymeldowania w każdym miejscu, w którym jesteśmy powyżej 3 miesięcy. Zameldowania najczęściej (choć też nie zawsze) dokonujemy dopiero po zakupie mieszkania olsztyn czy domu na własność. Wówczas wymeldowujemy się z poprzedniego stałego zameldowania i meldujemy się w nowym miejscu. Właściwie to, kiedy dokonamy zameldowania w nowym miejscu automatycznie zostaniemy wymeldowani z poprzedniego pobytu stałego. Dzieje się to na mocy prawa. Równocześnie w naszym kraju możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Ten przepis prawny odchodzi już w niepamięć, tym bardziej, że chociażby w sferze podatkowej nie ma już znaczenia, decyduje w niej bowiem wskazanie miejsca zamieszkania przez konkretną osobę, a nie wykazanie miejsca zameldowania. Student wyjeżdżający na kilkuletnią edukację do innego miasta zwykle pozostaje zameldowany w domu rodzinnym. Wyjeżdżając do pracy również nie zaprzątamy sobie głowy meldunkiem czasowym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których meldunek w nowym miejscu może się przydać. Dotyczy to przede wszystkim studentów ubiegających się o stypendia czy pracowników zagranicznych.

Obowiązek ten miał zostać zniesiony w styczniu 2018 roku, jednak nadal pozostał. W ramach ułatwienia można dopełnić tego obowiązku w formie dokumentu elektronicznego.

Wiemy czym jest obowiązek meldunkowy. A jak ma się sprawa, gdy najemca chce zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

wynajem mieszkania, a obowiązek meldunkowy w Olsztynie

Jeśli chodzi o zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu, to zgoda wynajmującego nie jest potrzebna, a nawet wynajmujący nie musi być o tym poinformowany i nie musi o tym w ogóle wiedzieć. Nie można zabronić zameldowania się najemcy, nie mamy na to wpływu. Najemca samodzielnie dokonuje zameldowania. Wynajmujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę najmu, jeśli są podstawy, i to może spowodować wymeldowanie lokatora (ustanie umowy najmu).

Obowiązek meldunkowy należy do najemcy i to od niego zależy, czy dokona zameldowania czy nie. Dopiero jeśli najemca nie dokona zameldowania, wówczas właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia we właściwym urzędzie o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w lokalu.

By dokonać meldunku w wynajmowanym mieszkaniu najemca musi udać się do właściwego urzędu, gdzie znajduje się nieruchomość, złożyć wypełniony formularz, przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej). Należy oczywiście mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołącza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczono dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. Biuro nieruchomości Olsztyn New House zajmuje się kompleksową obsługa swoich klientów.

Czym będzie skutkować zameldowanie się najemcy w wynajmowanym mu mieszkaniu?

Będzie to miało znaczenie dla samego najemcy, który w pewnych sprawach administracyjnych powinien posługiwać się miejscem zameldowania. Będzie to też ważne dla cudzoziemców chcących przebywać na terenie Polski legalnie i starających się o kartę stałego lub czasowego pobytu. Dla wynajmujących tak naprawdę nie będzie to miało większego znaczenia. Wynajmujący nic nie traci.

Jeśli chcemy się zabezpieczyć, to oczywiście jak najbardziej jest to wskazane i należy to zrobić w umowie najmu. Powinniśmy przygotować mieszkanie do wynajmu – umowa, zawrzeć w niej informację o kaucji za wynajem, oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, klauzulę dotyczącą kar umownych, prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niewłaściwego postępowania najemcy oraz ubezpieczyć mieszkanie.

Nie ma się czego bać.