Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

NEW HOUSE

Zameldowanie na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu

Zameldowanie na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu

Paulina 01.03.2019

Niedawno na blogu zgłębialiśmy temat obowiązku meldunkowego. Skupiliśmy się na zameldowaniu stałym w wynajmowanym mieszkaniu, dlatego warto poruszyć kwestię zameldowania na pobyt czasowy. Jakie mamy prawa, a jakie obowiązki? Kto jest za to odpowiedzialny? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie poniżej.

Pomimo wielu obietnic, które możemy usłyszeć od polityków, obowiązek meldunkowy cały czas obowiązuje każdego obywatela naszego kraju oraz osób, które przebywają na terenie Polski na stałe. Warto pamiętać, że możemy zameldować się nie posiadając aktu własności nieruchomości. Z tego tytułu możliwość zameldowania mają także najemcy (to także obejmuje osoby wynajmujące tylko jeden pokój w danym lokalu).

Prawa i obowiązki najemcy mieszkania

Zarówno najemca, jak i osoba z pełnymi prawami do lokalu mogą złożyć wniosek o meldunek. Można to zrobić w urzędzie gminy / miasta bądź przez Internet. Mamy dwie możliwości dokonania meldunku: osobiście lub przez pełnomocnika, jednak obecność właściciela nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia. Posiadając umowę najmu zawartą z wynajmującym, może złożyć podpis w miejscu „właściciela lokalu bądź innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu”.

Wynajmując dom, mieszkanie lub pokój mamy prawo do meldunku na pobyt:

Stały (Meldunek stały)

Jeśli mamy zamiar przebywać przez dłuższy okres pod danym adresem,

Czasowy (Meldunek czasowy)

Jeśli nie mamy zamiaru zmieniać adresu pobytu stałego.

Meldunek czasowy, choć wbrew pozorom może wydawać się nieistotny, jest naszym obowiązkiem. Teoretycznie, możemy w ten sposób zameldować się, gdy pobyt trwa do trzech miesięcy. W praktyce, byłoby to niemałym utrudnieniem dla właścicieli i najemców nieruchomości. Prawo obowiązujące w Polsce przewiduje wyjątki. Dlatego powyżej upływu kwartału mamy możliwość zameldowania czasowego, jeśli jesteśmy zatrudnieni poza stałym miejscem zamieszkania, studiujemy w innymi mieście bądź uczymy się (np. osoba pochodząca z Elbląga, pracująca w Gdańsku). Oznacza to, że w praktyce dotyczy to większości osób wynajmujących mieszkania.

MELDUNEK CZASOWY A WŁAŚCICIEL

Meldunek czasowy, a właściciel

Meldunek czasowy, ze względu na swoje konotacje wprawia właścicieli mieszkań w niepokój. Zupełnie niepotrzebnie. Obowiązujące przepisy, jasno określają – meldunek nie daje żadnych uprawnień do mieszkania, jedynie potwierdza miejsce przebywania przez daną osobę.

Jaka jest, więc różnica pomiędzy meldunkiem stałym, a czasowym?

Przede wszystkim formalnościowa. Kilka lat temu, aby móc zameldować się w nowym miejscu, musieliśmy wymeldować się z poprzedniego. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Warto pamiętać też o tym, że meldunek stały nie wymusza na nas konieczności aktualizowania danych w dowodzie osobistym (tzn. z wymianą na nowy).

Zameldowanie na pobyt czasowy jest nieco prostsze. Nie mamy obowiązku odwiedzania gminy w miejscu zamieszkania. Co zatem należy przygotować? Odpowiedni formularz, dokument potwierdzający prawo do lokalu oraz dowód osobisty (bądź inny dokument potwierdzający tożsamość). Chcąc zameldować się na pobyt czasowy nie są pobierane opłaty, również właściciel nie ma prawa wymagać od nas uiszczania jakichkolwiek dodatkowych opłat. W przypadku pobytu do trzech miesięcy możemy zameldować się ustnie. W tym celu należy wybrać się do urzędu gminy wraz z właścicielem lokalu oraz przedstawić dowód osobisty.