Dofinansowanie do mieszkania
Domy

7 min. czytania

Dofinansowanie do mieszkania – jak je uzyskać i ile wynosi?

Nie tylko zakup mieszkania, ale również jego utrzymanie jest kosztowne. Jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania? Poznaj aktualne programy, które oferują dotacje do mieszkania i sprawdź, czy możesz z nich skorzystać.

Jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania?

Dofinansowanie do mieszkania (dodatek mieszkaniowy) to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób z dochodami na tyle niskimi, że powodują one problem z regulowaniem bieżących opłat mieszkaniowych. Jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania? Jeżeli chcesz się ubiegać o takie wsparcie, to w pierwszej kolejności musisz sprawdzić, czy spełniasz kryteria metrażu i dochodu oraz czy nie znajdujesz się w grupie osób, którym dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.

Dodatek mieszkanie – kryterium metrażowe

Aby wniosek o dodatek mieszkaniowy został rozpatrzony pozytywnie, trzeba spełnić kryterium metrażowe. W ustawie o dodatkach mieszkaniowych pojawia się termin „normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu”. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie można ona przekraczać:

 • 35 mkw. – dla 1 osoby,
 • 40 mkw. – dla 2 osób,
 • 45 mkw. – dla 3 osób,
 • 55 mkw. – dla 4 osób,
 • 65 mkw. – dla 5 osób,
 • 70 mkw. – dla 6 osób.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje więcej niż 6 osób, to dla każdej kolejnej osoby normatywna powierzchnia zostaje zwiększona o 5 mkw. Powierzchnia może być też większa o 15 mkw. (niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego), gdy lokal zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która wymaga odrębnego pokoju (gdy wynika to z orzeczenia wydanego przez specjalistę).

Dofinansowanie do mieszkania przysługuje wówczas, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 lub 50 proc. (przy drugim progu, gdy udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 proc.).

Ustalona w ustawie maksymalna powierzchnia normatywna może zostać podwyższona przez radę gminy. Wielkość Twojego mieszkania przekracza podane parametry? To jeszcze nie oznacza, że dofinansowanie do mieszkania nie zostanie Ci przyznane. Rady gminy mogą podwyższać m.in. maksymalną normatywną powierzchnię. Z tego względu warto poszukać informacji na stronie internetowej urzędu.

Dodatek mieszkanie – kryterium dochodowe

Jak dostać dofinansowanie do mieszkania? Konieczne jest również spełnienie drugiego warunku – kryterium dochodowego. Uwzględniany jest dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie środków.

Dodatki mieszkanie – dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż:

 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w dniu złożenia wniosku w przypadku gospodarstw jednoosobowych – od 9 lutego 2022 r. to kwota 2265,01 zł,
 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w dniu złożenia wniosku w przypadku gospodarstw wieloosobowych – od 9 lutego 2022 r. to kwota 1698,76 zł.

Kryterium dochodowe jest identyczne dla każdego wnioskodawcy, bez względu na tytuł prawny do lokalu – właściciela, najemcy, podnajemcy i osoby mającej inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Jednocześnie w przypadku dodatku mieszkaniowego działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie otrzyma każda osoba, której dochód nie jest wyższy od wysokości dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkanie – wyłączenia

Zdarza się, że wnioskodawca spełnia wymienione wyżej kryteria (metrażowe, dochodowe), ale i tak nie może liczyć na dodatek mieszkaniowy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja?

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych wskazuje, że dofinansowanie do mieszkania nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających pełne całodobowe utrzymanie. Na liście takich placówek znajdują się:

 • domy pomocy społecznej,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • schroniska dla nieletnich,
 • zakłady poprawcze,
 • zakłady karne,
 • szkoły – w tym wojskowe.

Dodatek mieszkanie – lista dokumentów

Spełniasz wymagania niezbędne, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy? Najpewniej zastanawiasz się, jak uzyskać dofinansowanie do mieszkania. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów – poza wnioskiem są to:

 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów ponoszonych w związku z użytkowaniem nieruchomości,
 • dokument (lub oświadczenie) o wielkości powierzchni użytkowej – dotyczy to właścicieli domów jednorodzinnych.

Dodatkowe dokumenty muszą dostarczyć osoby niepełnosprawne – mowa o orzeczeniu o niepełnosprawności.

Ile wynosi dofinansowanie do mieszkania?

Dofinansowanie do mieszkania to specyficzny zasiłek – jego wysokość jest ustalana indywidualnie w przypadku każdego wnioskodawcy. Ile wynosi dofinansowanie do mieszkania? Sposób ustalenia wysokości tego świadczenia został wskazany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Wzór jest następujący – wysokość dodatku to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w wysokości:

 • 15 proc. dochodów gospodarstwa domowego – gdy jest to gospodarstwo jednoosobowe,
 • 12 proc. dochodów gospodarstwa domowego – w przypadku gospodarstwa liczącego od 2 do 4 osób,
 • 10 proc. dochodów gospodarstwa domowego – gdy gospodarstwo składa się z 5 lub więcej osób.

Do wydatków zalicza się nie tylko czynsz, ale również m.in. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz opłaty za energię cieplną i wodę. Ubezpieczasz swoją nieruchomość? Niestety składka ubezpieczeniowa (podobnie jak podatek od nieruchomości czy opłata przekształceniowa) znalazła się poza katalogiem wydatków branych pod uwagę podczas wyliczania wysokości dodatku mieszkaniowego.

Gdy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostanie rozpatrzony pozytywnie, to wnioskodawca będzie pobierał dopłatę przez okres 6 miesięcy (jest ona wypłacana zarządcy budynku, a w przypadku domów jednorodzinnych właścicielowi). Podstawą do zawieszenia wypłat świadczenia jest stwierdzenie, że osoba, która je otrzymała, ma zaległości w opłatach za zajmowany lokal.

Czy można otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania?

Kredyt hipoteczny to spore obciążenie dla domowego budżetu. Stąd też w ostatnich latach było dostępnych sporo programów skierowanych do osób kupujących nieruchomości. Miały one z jednej strony zmotywować do zakupu mieszkania, a z drugiej zapewnić finansowe wsparcie. Dofinansowanie do pierwszego mieszkania można było otrzymać m.in. w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Program Mieszkanie dla Młodych cieszył się dużą popularnością. W jego ramach m.in. młode osoby (do 35. roku życia), które kupowały pierwsze mieszkanie w życiu, mogły liczyć na dofinansowanie wkładu własnego. Wysokość dofinansowania wynosiła od 10 do 30 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Niestety ten program – podobnie jak wcześniejszy program Rodzina na Swoim – nie jest już dostępny.

Jak wygląda aktualnie dofinansowanie do zakupu mieszkania? W tej chwili dostępne programy nie przewidują pomocy dla osób nabywających nieruchomość – obecnie programy koncentrują się na osobach wynajmujących nieruchomości.

Programy skierowane do osób wynajmujących mieszkania:

 • Fundusz Mieszkań dla Rozwoju – to alternatywa dla kredytu na mieszkanie, bo w ramach Funduszu osoby zainteresowane mogą wynająć mieszkanie na atrakcyjnych warunkach finansowych,
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – to zwrotna pomoc z Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób spłacających kredyt na zakup działki i domu jednorodzinnego lub mieszkania,
 • Mieszkanie na Start – w ramach tego programu najemcy mogą liczyć na bezzwrotne dofinansowanie wydatków z tytułu najmu mieszkania.

Przeglądasz mieszkania na sprzedaż i rozważasz zaciągnięcie na ten cel kredytu hipotecznego? Niestety, dofinansowanie do kupna mieszkania nie jest w tej chwili dostępne. Niewykluczone jednak, że w przyszłości pojawią się programy skierowane do osób planujących nabyć mieszkanie lub wybudować dom jednorodzinny – warto śledzić informacje pojawiające się w mediach i na stronach rządowych.